หน้าแรก

≡ ทำเนียบบุคลากร

≡ เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

:::ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประสงค์จะสอบ TOEIC รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันจัดสอบ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ทางศูนย์สอบโทอิกฯ ไม่สามารถมาจัดสอบได้ จึงขอเลื่อนวันสอบ ไปเป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2563 รายละเอียดต่างๆในการเตรียมตัวเข้าสอบยังคงเดิม