ค.บ.คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100132---2561110
2557100124---256290
25586087---256374
25596089---256478
2560606010--256550
2561606155691.802566-
2562606446093.752567-
2563606065490.002568-
2564606075388.332569-
2565606055591.672570-