ค.บ.พลศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100----2561-
2557100----2562-
25586097---256384
25596096---256480
2560606915--256551
25616067135480.602566-
25626079176278.482567-
2563607987189.872568-
2564606055591.672569-
25656060-60100.002570-