ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 081 7607270
โทรสาร 045 643607
Email : education.edu@sskru.ac.th