ป.เอก บริหารการศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา ป.เอก บริหารการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
255620207--2561-
2557209---2562-
255820111--2563-
2559207---2564-
2560-----2565-
2561-----2566-
2562-----2567-
2563-----2568-
25642015-15100.002569-
256520--2570-