หลักสูตร ป.บัณฑิต

ข้อมูลนักศึกษา สาขาวิชา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556180----2557-
2557180180---2558-
255818018010--2559170
255918018011--2560169
25601801801--2561179
25611801806--2562174
256218018013--2563167
256318018014--2564166
2564180180-180100.002565-
2565180180-180100.002566-