โครงการ U2T FOR BCG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

📣📣 ประชาสัมพันธ์คะ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ​ เปิดรับสมัครงาน 😍สำหรับบัณฑิต ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผ่านระบบออนไลน์ 💞จำนวน 750 อัตรา 3 จังหวัด 79 ตำบล และของ (อว.) พื้นที่ดำเนินการมีทั้งหมด 7,435 ตำบล ท่านว่างในตำบลไหนในพื้นที่สามารถสมัครได้เลยค่ะ
📣📣 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 17 -21 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565
🔹 บัณฑิตจบใหม่ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท)
🔹 ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ (เงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท) เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่/ใกล้เคียง
🔹 ระยะเวลาจ้างงาน จำนวน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565
🔹 เปิดให้มีการลงทะเบียนร่วมโครงการ U2T for BCG ผ่านทางเว็บไซต์ >> http://u2t.ac.th
🔹 ขั้นตอนการสมัคร >> https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง