กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

กิจกรรมสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับแกนนำนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 &#821

Read more