กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำนักศึกษาแกนนำที่ได้รับการพัฒนาความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตย ต่อยอดสู่นักเรียน โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น