ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู

วันที่ 7 กันยายน 2565
คณะอนุกรรมการยกร่างโมเดลผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู เพื่อวางระบบการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้คลอบคลุมที่จะนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินจากทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น