โครงการ สร้างนักศึกษาต้นแบบในกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์​”

วันที่ 10 กันยายน 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบก สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม สร้างนักศึกษาต้นแบบการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมของโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาที่เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมในกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์​” ของโรงเรียนบ้านบกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มโรงเรียนสวนสมเด็จ จำนวน 17 โรงเรียน และหรือโรงเรียนอื่นๆที่มีความสนใจ ที่จะแวะเวียนไปเรียนรู้้ในกิจกรรม นวัตกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนบ้านบก จัดขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมที่ควรมีที่จะลดต้นทุนในการจัดการศึกษาภายใต้กรอบที่จำกัดทุกด้าน เมื่อโรงเรียนมีนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น