นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 07.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาวสุลัดดา พุฒพิมาย หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษาและแนะแนว ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า รวมจำนวน 241 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไปยังสถานศึกษาปัจจุบัน จำนวน 96 แห่ง พร้อมแจกเอกสารและรับสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวเมธาพร สมบูรณ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวจันทรา แสงเนตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. นางสาวสุกัญญา ยาราช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย
1. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
2. คู่มือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
3. เครื่องเขียน (สมุด ปากกา)
4. เสื้อ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีพัน สบู่ นมอัดเม็ด
ขอให้นักศึกษาทุกคนดำรงตนอยู่ในความดี รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น