โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 5215 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2555 (ตึก5คณะครุศาสตร์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น