โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ

โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กิจกรรม หน้าที่พลเมืองและการเป็นพลเมืองดิจิทัล :
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อ  ให้นักศึกษาครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทุกชั้นปี ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ความเป็นผู้ฉลาดในการ ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มี ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนสมาชิกของโลกออนไลน์ คือ ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโลก

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น