กิจกรรมสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับแกนนำนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะครุศาสตร์  และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนานักศึกษาต้นแบบเพื่อต่อยอดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อต่อยอดสู่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น