กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำนักศึกษาแกนนำที่ได้รับการพัฒนาความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตย ต่อยอดสู่นักเรียน โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น