มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565
คณะครุศาสตร์จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
เชิดชูครู “ผู้ให้” ด้วยรักจากใจ “สายใยผูกพัน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
“ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่อาจารย์ทั้งสองได้เป็น ผู้ให้ ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้ความเมตตากับศิษย์ทั้งหลาย ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขในบั้นปลายชีวิต มีความเจริญในธรรม ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บนะคะ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น